Ang Ika- 50th Anibersaryo ng Nepal Renrakusho

Ang Tenrikyo Nepal Renrakusho ay nagkaroon ng paglilingkod para sa kanilang ika- 50th Anibersaryo, ito ay dinaluhan ni Shinabashira, ng kanyang asawa at ang nakatakdang tagapagmana na si Daisuke Nakayama. Ang nasabing paglilingkod ay dinaluhan ng 250 katao.

Kung matatandaan, isang malakas na lindol ang dumama sa Nepal noong Abril 2015. Sa kabila ng hirap na dinanas ng mga tao dahil sa lindol, hindi parin natinag ang lahat na magpursigi at magsalba ng iba sa mga taon bago ang ika- 130th na Anibersaryo ni Oyasama.

Noong araw ng mismong paglilingkod, isinapuso nila ang mga salita ni Shinbashira at nangakong mas palalawakin pa ang Tenrikyo sa buong Nepal.