Ang Paglilingkod para sa Ika- 20 Anibersaryo ng Tenrikyo Oceania Center

Noong ika- 9 ng Hulyo ay masayang ipinagdiwang ng Oceania Center ang kanilang ika- 20 anibersaryo. Ito ay pinangunahan ni Shinbashira, ng kanyang asawa, si Ginang Harue Nakayama at tagatalagang tagapagmana na si Ginoong Daisuke Nakayama. Dinaluhan ang paglilingkod ng mga tagasunod mula sa tatlong malalaking lungsod ng Australia; ang Brisbane, Sydney at Melbourne. May mga tagasunod din na dumalo mula sa bayan ng Auckland, New Zealand, mga 2300 kilometro ang layo mula sa mismong opisina ng Oceania Tenrikyo Center. Humigit kumulang 160 tagasunod ang dumalo sa paglilingkod at nakinig sa talumpati ng Shinabashira. Pagkarinig ng talumpati ng Shinabashira, lahat sila ay nangako na mas pagpapaibayuhin pa ang pagpapalaganap ng aral ng Tenrikyo sa buong rehiyon.