Ang Paglilingkod para sa Selebrasyon ng Kaarawan ni Oyasama

Para alalahanin ang ika- 219th na kaarawan ng walang hanggang nabubuhay na si Oyasama, ginanap ang Paglilingkod para sa Selebrasyon ng Kanyang kaarawan noong ikaw- 18 ng Abril. Ginanap ito sa Pangunahing Sanktuaryo ,ang Shinden at sa Santuaryo ng Tagapagtatag, ang Kyosoden. Pinagunahan ito ni Shinbashira at dinaluhan ng humigit kumulang na 60,000 katao mula sa iba’t- ibang lugar sa Japan at sa buong mundo.