Ang Pagtatalaga ng Bagong Tagapamahala sa Taiwan Mission Headquarters

Noong ika- 18 ng Hunyo, ang Shinabashira at ang kanyang magbahay na si Ginang Harue Nakayama ay dumalo sa paglilingkod na ginawa na Tenrikyo Mission Headquarters ng Taiwan. Ang paglilingkod na ito ay upang italaga si Ginoong Koji Masui bilang ika- 15th tagapamahala. Ang paglilingkod ay dinaluhan ng humigit kumulang 640 na tagasunod mula sa iba’t- ibang lugar ng Taiwan.