Ang Pagtulong sa mga Nasalanta ng Malakas na Pag- ulan sa Kyushu

Kakapasok pa lamang ang buwan ng Hulyo ng salantain ng malakas na pag- ulan ang Hilagang Kyushu. Ang malakas na pag- ulan ay nagdulot ng pagbaha at pagragasa ng putik sa hindi lamang sa Hilagang Kyushu, kundi pati na rin sa Lalawigan ng Oita at Lalawigan ng Fukuoka. Tinatayag umabot sa 100 mga kabahayan at 30 mga gusali ang tuluyang nawasak, at tinataya namang 650 pang gusali ang bahagyang nawasak. Bilang tugon sa pangyayaring ito, ang grupo ng mga kalalakihan na tumutulong sa tuwing may sakuna (Hinokishintai) na nakabase sa Fukuoka ay agad na nagtungo sa mga nasalantang lugar noong ika- 11 ng Hulyo. Isa sa kanilang ginawang hakbang ay ang pagtanggal ng mga nakahambang  mga kahoy at semento. Nanguna rin sila sa pagsu-supply ng tubig sa mga residente.