Upcoming Events
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 93 ของสมาคมชายหนุ่ม

Last Update: 2017-11-10

งานพาเหรดฉลองมงคลสมรส ท่านไดสุเกะกับท่านโนบุเอะ

Last Update: 2017-11-10

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-11-10

วันส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ประจำปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-10-12

การสมรสระหว่างท่านไดซุเคะ กับ ท่านโนบุเอะ

Last Update: 2017-09-15

การอบรมสำหรับผู้สืบทอดศาสนาเทนรีเคียว

Last Update: 2017-09-15

กองฮิโนะคิซิงกู้ภัย ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย บนเกาะคิวชูทางภาคเหนือ

Last Update: 2017-08-18

งานกลับสู่ จิบะ ของเด็ก ประจำปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-08-18

พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศออสเตรเลีย

Last Update: 2017-08-18

พิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโบสถ์ประจำประเทศไต้หวัน

Last Update: 2017-07-06