Upcoming Events
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโบสถ์ประจำประเทศไต้หวัน

Last Update: 2017-07-06

งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 60 ของสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวแห่งรัฐฮาวาย

Last Update: 2017-06-13

งานวันฮิโนะคิซิง ประจำปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-05-17

งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 99 ของสมาคมสตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว

Last Update: 2017-05-17

พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ ในปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-04-27

งานนักเรียนนักศึกษากลับสู่ จิบะ ในฤดูใบไม้ผลิ ปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-04-27

พิธีจบการศึกษาของสถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว

Last Update: 2017-03-28

การอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Last Update: 2017-03-28

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-02-08

ผู้คนมาร่วมงานเลี้ยง “เซะชิ” กันคับคั่ง

Last Update: 2017-02-08