Panayam ng Besseki

Ang Diyos Magulang, na nagpahayag sa pamamagitan ni Oyasama, ay naghahangad na makamit ang mundong may Maligayang Pamumuhay sa pamamagitan ng pagbahagi ng layunin ng Diyos sa nakararaming tao. Upang maipatupad ito, nais paramihin ng Diyos ang Yoboku o “Kahoy” bilang pundasyon sa pagpapatupad ng Maligayang Pamumuhay, na siyang nakauunawa sa hangarin ng Diyos at magsisilbing kasangkapan ng Diyos Magulang at Oyasama.

Ang layunin sa pagkinig ng panayam ng Besseki ay upang matamo ang muling pagsilang ng espirituwal na kaisipan bilang Yoboku. Samakatuwid, ang Besseki ay isang napakahalagang panayam. Ang tinutukoy na pagsilang dito ay ang pagbabago mula sa kaisipang naghahangad ng sariling kaligtasan patungo sa kaisipang naghahangad sa kaligtasan ng iba. Ang pagiging maligaya nang walang pakialam sa iba ay tila isang kahibangan lamang. Masasabi lamang na tunay ang iyong kaligayahan kapag ikaw ay nagdulot ng kasiyahan sa iba. Ang mahalagang aspeto ng panayam ay ang paunlarin ang espirituwal na kaisipan sa bawat pagkinig, upang mapalago ang murang kaisipan na siyang naghahangad sa tulong ng iba patungo sa kaisipang may “makamagulang na puso” na siyang nagmamahal sa lahat tulad ng pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak.