Maligayang Pagtanggap (Tanno)

Sa landas patungo sa Maligayang Pamumuhay, tayo ay nakakaranas ng iba`t ibang mga karanasan, kabilang na ang mga bagay na hindi tayo naliligayahan. Ang Maligayang Pagtanggap (Tanno) ay naituro upang tulungan tayo na ituwid ang isipan lalo na sa panahong hindi tayo nakakaramdam ng kasiyahan, halimbawa, dahil sa karamdaman o mga problema.

Ang Tanno ay walang kinalaman sa pagtiis sa isang bagay na hindi gusto o pagsuko sa isang hindi kaaya-ayang sitwasyon. Bagkus, ito ay tumutukoy sa paraan ng isipan na lumilinaw at tuluyang umuunawa sa mga pangyayari sa kasalukuyan at tinatanggap ito ng may kababaang-loob, at walang paghuhusga.

Para mas makatiyak, ang mga sumusunod ay maaaring makatulong sa ating isipan sa pagtanggap ng mga bagay sa kasalukuyan.

1. Isipin ang mga pinagdaang paghihirap Ni Oyasama upang maipakita sa atin ang Banal na Huwaran, at magpasalamat sa Kanyang makamagulang na pagmamahal. Pagkatapos, tingnan kung kayang tanggapin nang maligaya ang sitwasyon sa kasalukuyan.

2. Subukang unawain na ang katawan ay isang bagay na hiniram, at magpasalamat na ikaw ay nabibiyayaan ng sapat sa lahat ng bagay. Ngayon, tingnan kung kayang tanggapin nang maligaya ang sitwasyon sa kasalukuyan.

3. Ikumpara ang kasalukuyang kalagayan ng katawan sa mga panahong dumanas ng karamdaman, at magpasalamat sa kasalukuyang kalagayan. Tingnan kung kayang tanggapin nang maligaya ang kasalukuyan.

4. Ang mga kahirapang nararanasan ngayon ay mga oportunidad para mas maging malakas. Gumising sa mga posibilidad na siyang babago nang lubusan sa sa iyong buhay. Ngayon tingnan kung kayang tanggapin nang maligaya ang kasalukuyan.

Ang Maligayang pagtanggap ay nangangahulugan:

1.      Na maging malaya mula sa kawalang-kasiyahan. Inihayag ng Diyos Magulang na, “Ang kawalang-kasiyahan ay ang katotohanan ng pagbubukod, at ang maligayang pagtanggap naman ay ang katotohanan na pag-uugnay.”

2.      Na kalimutan ang mga alalahanin (halimbawa, alalahanin tungkol sa kinabukasan). Inihayag ng Diyos Magulang na, “Hindi makakayang tanggapin nang maligaya ang kasalukuyan kung hindi naitutuwid ang iyong isipan.”

Na walisin ang alikabok ng isipan upang malinis ang isipan tulad ng malinaw na tubig. Inihayag ng Diyos Magulang na, “Ang Maligayang Pagtanggap ay ang katotohanan ng nabagong isipan.”