Kadahilanan (“Innen”)

Ang pag-andar ng ating isipan ay nagdudulot ng mga resulta sa iba`t ibang anyo sa ating buhay. Ang kaugnayan sa pagitan ng isipan at ng mga kaganapan ay tinutukoy bilang “kadahilanan”.

Para sa mga taong gumagamit ng isipan at katawan para sa kabutihan ng iba at ng lipunan, maraming kaaya-ayang pangyayari ang lilitaw na siyang makapagpapabalik sa kanilang tunay at orihinal na estado. Ang lahat ng tao, ay mayroong kapasidad na bumalik sa kanilang orihinal na estado at mamuhay sa kasalukuyan. Sa katunayan, iyon ang “Orihinal na Kadahilanan”, kung saan nakapaloob ang orihinal na hangarin ng Diyos at lahat ng mga tao.

Ngunit, ginagamit natin ang isipan sa lahat ng uri ng paraan, at dahil doon, nakakapagpunla tayo ng iba`t ibang uri ng binhi ng innen. Ang mabuting binhi ay namumunga ng mabuting bunga, at ang masamang binhi naman ay may masamang bunga.

Kahit hindi na sabihin, ang mga binhi ay hindi kaagad-agad tutubo pagkatapos maipunla. Para sa ilan, ang binhi ay tutubo habang buhay ang isang tao. Para sa iba naman, ang binhi ay tutubo lamang pagkalipas ng maraming henerasyon. Sa sandaling pagmumuni-muni, maaaring maunawaan ng isang tao ang mga dahilan sa paglitaw ng kadahilanan, kung ito ay ang resulta ng sariling asal. Kung ang kadahilanan ay mula sa nakaraang buhay, kailangang magmuni-muni sa sariling nakaraan pati rin sa buhay ng kanyang ninuno. Kapag itutuloy natin ang paghanap sa mga kasagutan sa ganitong paraan, mauunawaan natin ang ating kadahilanan. Ang pag-unawang ito ay tinatawag na “kamalayan sa sariling kadahilanan”.

Ang dahilan kung bakit ipinapakita ng Diyos Magulang sa atin ang kadahilanan sa iba`t ibang paraan ay upang baguhin at pasiglahin natin ang ating isipan upang makamit ang Maligayang Pamumuhay. Ito ay mula sa makamagulang na pagmamahal ng Diyos. Ito ay kailanma’y hindi mula sa hangarin ng Diyos na parusahan o pahirapan tayo. Itinuturo ng Diyos Magulang na ang usbong ay tutubo mula sa buhol- ang “buhol” ay isang talinghaga para sa paghihirap o kinakaharap nating hadlang- ang karamdaman at mga problema ang nagpapaganda sa ating landas. Samakatuwid, mahalagang kalimutan ang ating mga alalahanin at pag-aalinlangan, at lubos na magtiwala sa walang hanggang makamagulang na pagmamahal ng Diyos. Kapag isasaayos natin ang ating isipan, lahat ay babalik sa orihinal na dahilan ng Maligayang Pamumuhay. Tayo ay mabibiyayaan ng ganap na walang hanggang biyaya ng Diyos Magulang, liliwanag ang ating isipan at sisigla ang ating espirito