Ang Sampung Aspeto ng Kumpletong Biyaya

Ang Diyos Magulang, na nagnanais makamit ang Maligayang Pamumuhay, ay lumikha ng sangkatauhan at mundo, at nagkakaloob ng biyaya sa atin bilang ating Diyos na Pinagmulan, at Totoo at Tunay na Diyos.

Ang kumpletong biyaya ng Diyos Magulang ay itinuro sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa sampung aspeto at binigyan ang bawat isa ng banal na pangalan.

Kunitokotachi-no-Mikoto Sa katawan ng tao, ang biyaya ng mga mata`t likido ng katawn; sa mundo, ang biyaya ng tubig.
Omotari-no-Mikoto Sa katawan ng tao, ang biyaya ng init; sa mundo, ang biyaya ng apoy.
Kunisazuchi-no-Mikoto Sa katawan ng tao, ang biyaya ng ari ng babae, ng balat at sugpungan; sa mundo, ang biyaya ng pangkalahatang pagkakaisa.
Tsukiyomi-no-Mikoto Sa katawan ng tao, ang biyaya ng ari ng lalake, ng mga buto at pantukod; sa mundo, ang biyaya ng pangkalahatang pagtataguyod.
Kumoyomi-no-Mikoto: Sa katawan ng tao, ang biyaya ng pagkain, pag-inom, at pagdumi; sa mundo, ang biyaya ng pagtaas at pagbaba ng hamog.
Kashikone-no-Mikoto Sa katawan ng tao, ang biyaya ng paghinga at pagsasalita; sa mundo, ang biyaya ng hangin.
Taishokuten-no-Mikoto Ang biyaya ng pagputol ng pusod sa pagluluwal ng bata at pagpatid ng hininga sa pagyao upang muling isilang; sa mundo, ang biyaya ng pangkalahtang pagputol.
Otonobe-no-Mikoto Ang biyaya ng paghila ng bata mula sa kanyang ina habang ipinapanganak; sa mundo ang biyaya ng pangkalahatang paghila.
Izanagi-no-Mikoto Ang unang pinagmulang ng lalake, ang binhi.
Izanami-no-Mikoto Ang unang pinagmulan ng babae, ang pinagbibinhian.


Dahil sa kumpletong biyaya ng Diyos Magulang, tayo ay nakakakita sa pamamagitan ng mata, nakakarinig sa pamamagitan ng tainga, nakaka-amoy sa pamamgitan ng ilong, nakakakain sa pamamagitan ng bibig, nakakapagtrabaho sa pamamagitan ng kamay, at nakakalakad sa pamamagitan ng paa, nang ayon sa ating kagustuhan.