Oyasama, ang Tagapagtatag ng Tenrikyo

Ang landas ng Maligayang Pamumuhay ay nagmula Kay Oyasama, na kilala sa pangalan na Miki Nakayama. Siya ay naitakda bilang Dambana ng Diyos Magulang sa edad na apatnapu`t isang taong gulang at ginugol ang sumunod na limampung taon sa paglaganap ng mga turo at paggabay sa mga tao. Ating tingnan Si Oyasama sa tatlong aspeto.

Ang Dambana ng Tsukihi
Ang Diyos Magulang ay nagpahayag noong ika-26 ng Oktubre taong 1838 sa pamamagitan Ni Oyasama bilang Dambana ng Tsukihi upang iligtas ang lahat ng tao sa mundo. Ang “Dambana ng Tsukihi” ay nangangahulugan na ang isipan ni Oyasama ay napalitan ng isipan ng Diyos Magulang, bagama’t ang panlabas Niyang kaanyuan ay nanatiling pantao. Itinuro Ni Oyasama ang hangarin ng Diyos Magulang sa pamamagitan ng ibinigkas at isinulat Niyang mga salita at sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga turo.

Ang Magulang na Banal na Huwaran
Sa pamamagitan ng mga turong madaling maunawaan at ng Kanyang sariling huwaran, Ipinakita ni Oyasama kung paano makamit ang Maligayang Pamumuhay na siyang naka-depende lamang sa takbo ng isipan ng taong nasa anumang sitwasyon o pangyayari. Ang limampung taon ng Kanyang buhay, kung saan ipinakita Niya ang mga turo, ay nagpatunay ng mahalagang huwaran sa atin upang sundin.

Ang Katotohanan ng Walang Hanggang Namumuhay na si Oyasama
Kahit na hindi man natin Siya nakikita, Si Oyasama ay nananatili sa Jiba at, tulad ng dati, patuloy Siyang nagbibigay ng labis at walang hanggang makamagulang na pagmamahal sa lahat ng tao sa mundo bilang Ina ng sangkatauhan.