Pagbisita ng Shinbashira sa Brasil: Ika-60 Anibersaryo ng Samahan ng Kalalakihan

Nitong taon, sa ika-10 hanggan ika-15 ng Hulyo, ay nagkaroon ng misyon paglalakbay na pinangungunahan ng Shinbashira, si Rev. Zenji Nakayama, kasama ang kanyang anak, si Ginoong Daisuke, at kasama rin ang pinuno ng Departamento ng Pang-ibayong Dagat, si Rev. Yo-ichiro Miyamori, at ang pinuno ng samahan ng kalalakihan ng himpilan simbahan, si Rev. Masanao Nakayama.

Sa ika-13 ng Hulyo, pagkatapos ng talumpati ng Shinbashira, ay nagbigay ng talumpati ang pinuno ng himpilan ng Brasil, si Rev. Yuji Murata, at sa ika-14 ng Hulyo, ay dumalo ang Shinabashira sa Buwanang Paglilingkod ng Hulyo sa himpilan ng Brasil.

Sa karagdagan, binisita rin niya ang apat na simbahan sa San Paulo, Brasil sa ika-12 at ika-13 ng Hulyo.