Pagtitipon ng Samahan ng Kababaihan

Idinaos ang ika-95 na pagtitipon sa loob ng hardin ng Punong Himpilan noong ika-19 ng Abril. Sa araw na iyon ay dumalo ang mahigit kumulang  42,000 na katao.

Naghayag ng talumpati si Ginang Harue Nakayama, ang pinuno ng samahan ng mga kababaihan, tungkol sa hakbang tungo sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama.

At pagkatapos ay naghayag si Shinbashira, ang Punong Haligi, na magbalik-tanaw sa dahilan kung bakit nagsimula ang Samahan ng Kababaihan at umaasa na gamitin ito sa pagsasagawa ng mga aktibidad.