Internasyonal na pagtitipon para sa pagdasal sa kapayapaan

Ginanap sa Barcelona, Spain ang Internasyonal na pagtitipon para sa pagdasal sa kapayapaan mula ika-3 hanggang ika-5 ng Oktubre.