Pagka-kansela ng “2020 Children’s Pilgrimage to Jiba”

Bilang ang novel coronavirus ay lumalawak sa buong mundo, nagdeklara ng State of Emergency sa buong bansa ng Hapon, at ibang mga bansa naman ay nagsusumikap para pigilin ang virus para hindi na ito lumawak pa.

Sa panahon ngayon, ay normal na nagsisimula nang manghikayat ng mga tao sa “Children’s Pilgrimage to Jiba” at naghanda para sa mga akomodasyon. Gayunpaman hindi natin maaaring itupad ang mga ganitong aktibidad, gawa ng pagyayari ngayon kung saan mga bata ay hindi maaaring magkaroon ng normal na buhay sa paaralan at kung saan sinusubok iwasang lumabas para sa hindi kinakailangang dahilan.

Sa ganitong kalagayan, nagpasya na kanselahin ang “2020 Children’s Pilgrimage to Jiba” na nakatakda sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Agosto.  Nais namin hingin  sa inyo ang pag-uunawa sa bagay na ito.