Magka-isa ang diwa ng kaligayahan Oyasama Birthday Celebration Service

Noong Ika-18 ng Abril, ipinagdiwang ang ika-222 taon ng kapanganakan ni Oyasama, na Siyang walang hanggang pamumuhay, at isinagawa ang Oyasama Birthday Celebration Service, na pinangungunian ni Daisuke Nakayama sa Pangunahing Santuwaryo at Santuwaryo ng Tagpagtatag.

Dahil sa novel coronavirus pandemic sa buong mundo, sinisikap ng bansang Hapon at iba pang bansa na iwasang hindi na lumawak ang nakakahawang sakit, kaya ang Punong Tanggapan ng Simbahan ng Tenrikyo ay nagpasyang pigilin ang pagpunta sa Paglilingkod sa araw na ito.

At noong ika-16 ng Abril, ayon sa pagpapahayag ng State of Emergency sa buong Hapon, inanusyo na ang head of directly supervised churches and dioceses lang ang nakakadalo sa Paglilingkod, sa ngalan mga tagasunod. At noong ika-17 ng Abril, pagkatapos ng anunsyo ay agad naglabas ang Kaganapan ng Simbahan ng isang agarang panunawa upang himukin ang head of directly supervised churches and dioceses ng pigilin na bumalik sa Jiba.

Sa araw na ito ay naisagawa ang Paglilingkod sa pamamagitan ng Tagapaglilingkod, at kumanta ng Miakagura-uta nang nagkakaisang isipan.

At ayon sa Paglilingkod sa Jiba, nagbati ang mga tagasunod na humahanga kay “Magulang ng Banal na Huwaran, si Oyasama” mula sa kani-kanilang lugar.  Karagdagan, nagkansela ng ibang aktibidad katulad ng “Joyfull Big Chorus.”