Ang Malaking Pagdiriwang sa Enero ng Ika-181 na taon ng Tenrikyo

Ito ay naganap noong ika-26 ng Enero sa Punong Simbahan ng Tenrikyo sa ilalim ng pamumuno ni Shinbashirasama.Ang Malaking Pagdiriwang na ito ay ang ika-181 taon ng Tenrikyo, na nagsimula noong Enero 26,1887, ito ang petsa kung saan itinago ni Oyasama ang kanyang pisikal na anyo.

Ang matinding lamig ay nakaapekto sa arkipelago ng Hapon noong araw na iyon na syang nagdulot ng bahagyang pagulan ng niyebe sa Tahanan ng Diyos Magulang.Sa kabila ng lamig, isang malaking bilang ng mga Yoboku at mananampalataya ang bumalik mula sa loob at labas ng bansa.