Ang Taunang Piyesta ng Osechi

Ang Piyesta ng Osechi ay ginanap sa Punong Simbahan mula Enero 5 hanggang 7. Ito ay tradisyunal na ginaganap, simula pa noong nakikita ang pisikal na anyo ni Oyasama.Ngayong taon,umabot ng 73,873 katao ang bumalik sa Jiba para makadalo dito, na nagpapakita na mas dumami pa ng 2,762 na tao ang dumalao.