Ang Ika-93rd na Pagpupulong ng Samahan ng Kabataang Kalalakihan

Noong Oktubre 27, ang ika-93rd na pagpupulong ng Samahan ng Kabataaang Kalalakihan ay ginanap sa loob ng bakuran ng Punong Simbahan. Ito ay dinaluhan ng 11, 000 miyembro ng asosasyon mula sa loob at labas ng Japan. Sa talumpati ng pangulo na si Daisuke Nakayama, inanunsyo niya ang plano para sa 100th anibersaryo ng pagpupulong- na gaganapin sa Linggo ng Oktubre 28 at umaasang maraming tagasunod ang makadalo.