Ang Malaking Paglilingkod sa Tag-lagas ng 2017

Noong ika- 26 ng Oktubre, ginanap ang Malaking Paglilingkod sa Tag- lagas sa Simbahan ng Punong Himpilan na pinangunahan ng Shinbashira -Zenji Nakayama. Mahigit 76,000 na Yoboku at tagasunod ang dumalo mula sa loob at labas ng bansa.