Ang Pagsasanay ng mga Susunod na Pinuno ng Simbahan

Ang Pagsasanay para sa mga  Susunod na Pinuno ng Simbahan ay nag- umpisa na.  Ang unang grupo ay  nag- umpisa noong ika 28- 30 ng Agosto at dinaluhan ng 1114 na katao mula edad 20 hanggang 40. Ang pagsasananay ay ginaganap lamang isang beses sa isang taon. Ang tema ng pagsasanay ay “maligayang pamumuhay sa araw- araw” at may hangaring “Mapasaya ang mga mag- aaral sa araw- araw at sa pamamagitan nito ay mamuhay sila na puno ng pananampalataya at kagalakan hanggangsa pagtanda.” Ang pagsasanay ay binubuo ng 25 grupo at inaasahang magtatapos sa Marso ng susunod na taon.