Hinokishin Day 2017

Ang Tenrikyo Hinokishin Day ngayon taon na may slogan na, “Tayo ay matutong magpasalamat at palawakin ang kaligayahan”, ay ginanap ay ginanap noong ika- 29 ng Marso at sa sumunod pang araw sa iba’t- ibang lokasyon sa buong Japan at sa 31 lugar o bansa sa ibayong dagat. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang natatnggap natin mula sa Diyos Magulang, ang bawat isa na lumahok dito ay buong pusong nagtrabaho at gumawa ng iba’t- ibang gawaing hinokishin sa kanilang kinabibilangang komunidad.