Disaster Relief Operation sa Tottori

Noong ika- 21 ng Oktubre taong 2016, isang lindol na may lakas na magnitude 6.6 ang tumama sa Lungsod ng Tottori. Ang grupo ng mga kalalakihan sa pag hihinokishin (Hinokishintai) ng Tottori at agad na agad na nagpunta sa bayan ng Kurayoshi, ang pinakanasalanta ng lindol, upang magsagawa ng relief operations, tulad ng pag- aalis ng mga pira-pirasang bahagi mula sa mga nagibang gusali at bahay.