Ang Pagtitipon para sa Ika- 50th Anibersaryo ng Boys & Girls Association

Noong ika- 25 ng Setyembre taong 2016, ang Pagtitipon para sa ika-50th Anibersaryo ng Tenrikyo Boys & Girls Association ay naganap na dinaluihan ni Shinbashira, ng kanyang asawa, Harue Nakayama at ang nakatalagang tagapagmana na si Daisuke Nakayama. The pagtitipon ang naganap sa silangang bahagi ng Pangunahing Simbahan.

Sa kabuuan, umabot sa 2,172 ang lumahok, kasama na ang Director-in-Chief of Religious Affairs, Director-in-Chief of Administrative Affairs, mga miyembro ng Boys & Girls Association, ang Chairman of Directly Supervised Churches’ Corps and Diocese Corps, at iba pang mga miyembro. Pagkatapos ng paglilingkod klung saan pinaalala niya ang importansiya ng “tulo tuloy na pagpapalaganap ng Tenrikyo” and hiniling din niya sa mga kabataan na laging isaisip ang mithiin ito ng Tenrikyo. Ipinapakita nito ang patuloy niyang pagsuporta sa mga susunod na henerasyon at sa mga adhikain ng samahan.