Ang Ika- 150th Anibersaryo ng Simbahan ng Congo Brazzaville

Noong ika- 10 ng Setyembre taong 2016 ay nagkaroon ng paglilingkod sa Simbahan ng Congo Brazzaville sa pangunguna ni Punong Ministro Pierre Bazebibaka. Ang paglilingkod ay isinagawa upang gunutain ang ika- 50th Anibersasyo ng pagkakatatag at ipagdiwang ang pagkakaluklok ng medo (ang simbolo ng pananalig). Tinatayang humigit kumulang na 260 na nga tagasunod ang dumalo upang salubungin at masilayan ang Shinbashira, ang kanyang asawa, si Harue Nakayama at ang nakatalagang tagapagmana na si Daisuke Nakayama.

Nang sumunod na araw, ika- 11th, isang seremonya rin ay isinagawa upang ipagdiwang ang pagkakatatag ng Samahan ng mga Kababaihan (Women’s Association) ng Tenrikyo Congo Brazzaville at ng Young Men’s Association ng Congo Brazzaville. Sa pagkakatatag ng dalawang samanahan (lalaki at babae) , masasabing ang pananampalataya sa Congo ay unti unti ng lumalawak. Sa pagtutulungan ng mga bagong tatag na samahan, ang pagpapalaganap ng mga aral tungo sa pagkamit ng maligayang pamumuhay ay maisasakatuparan.