Ika-98 na Pangkalahatang Pulong ng Samahang Kababaihan

Ang ika-98 na Pangkalahatang Pulong ng Samahang Kababaihan ay ginanap noong ika-19 ng Abril, isang araw matapos ang Paglilingkod sa Kaarawan ni Oyasama. Ito ay ginanap sa panloob na bakuran ng Punong Himpilan. Matapos ang Paglilingkod sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama,  ang Samahang Kababaihan ay gumawa ng bagong pamamalakad sa pagkilos at higit na pinauunlad ang kanilang mga gawain para sa layuning tumipon ng isang milyon na miyembro. Mula sa loob at labas ng bansa ,may apatnaput-isang (41) libong miyembro ang nagtipon sa araw na ito ng Pangakalahatang Pulong.