Ang Seremonya sa Pagpapalit ng Kanrodai

Noong Oktubre 24, matapos ang pang-gabing paglilingkod, ay ginanap ang seremonya ng Pagpapalit ng Kanrodai..Ang apat na bulwagan ng paglilingkod ay napuno ng mga Yoboku at mga mananampalataya mula sa bawat bansa at lugar  na dumalo sa  seremonya.  Matapos ang pagpapalit sa Kanrodai, maligayang isinagawa ang Paglilingkod-Kagura at ang Sayaw sa galaw ng Kamay. Ang lahat ng mga dumalo ay masiglang inawit ang Mikagura- uta sa harap ng bagong palit na Kanrodai.