Ang Malaking Paglilingkod sa Tag-lagas ng 2015

Noong ika- 26  ng Oktubre, ginanap ang Malaking Paglilingkod sa Tag- lagas sa Simbahan ng Punong Himipilan  na pinangunahan ng Shimbashira -Zenji Nakayama. May 90,000 katao ang nagtipon at ang Tahanan ng Magulang ay napuno ng maraming sumamba na nagmula sa loob at labas ng bansa. Sa sermon , tinalakay ng Shinbashira ang tungkol sa Kanrodai. Hiniling  din niya sa lahat na mas lalong ituon ang sarili sa mga  gawaing pangkaligtsan sa natitirang tatlong buwan bago ang  ika- 130 Anibersaryo ni Oyasama.