Paglalakbay ng mga Bata sa Jiba

Sa pangunguna ng Sentro ng Simbahan ng Tenrikyo, ginanap ang ika- 178 Taon ng 10- araw na

Paglalakbay ng mga Bata sa Jiba mula noong ika- 26 ng Hulyo hanngang ika- 4 ng Agosto.

Ito ay may tema na, “Ipalaganap ang Ngiti, Makipag-tulungan sa Isa’t- isa!” Halos 253, 000 katao ang dumalo sa nasabing pagdiriwang.