Ang ika- 30 Anibersaryo ng Tenrikyo Mission Center sa Mexico

Noong ika- 17 ng Mayo, nagsagawa  ng paglilingkod ang Tenrikyo Mission Center sa Mexico para sa paggunita ng ika- 30 anibersaryo ng pagtatag nito sa pangunguna ng Shinbashira Zenji Nakayama, kanyang asawa at nang kanyang susunod na itatalagang tagahalili na si Daisuke Nakayama. Sa araw na iyon, mahigit 380 yoboku at tagasunod ang nagtipon tipon para sa nasabing pagdiriwang.  Isinapuso ang mga salita ng Shinbashira, namangako ang lahat na paglalawakin pa ang pag- unlad ng aral sa Mexico.