Paglilingkod ng Pagdiriwang ng Kaarawan ni Oyasama

Sa paggunita ng ika- 217 kaarawan ng walang hanggang buhay ni Oyasama, isinagawa ang Paglilingkod ng Pagdiriwang ng Kaarawan ni Oyasama noong ika- 18 ng Abril sa Pangunahing Sanktuaryo at  Sanktuaryo ng Taga-pagtatag sa pangunguna ng punong haligi o  Shinbashira Zenji Nakayama.

Malaking bilang ng taga- sunod ang umuwi sa Ojiba para sa paglilingkod mula sa iba`t- ibang panig ng Japan at ibang bansa. Lumahok sila sa pagkanta ng mga awitin para sa Paglilingkod ng may pagkakaisang isipan, puno ang puso ng may pananalig sa Banal na Huwaran, at pagbuo ng pangako para sa taos pusong kaligtasan.