Ang Panlahatang Paglilingkod ng Tagsibol

Ginanap ang panlahatang paglilingkod na ito na pinangungunahan ni Shinbashira Zenji Nakayama, upang muling alalahanin kung kelan itinago ni Miki Nakayama, ang Tagapagtatag ng Tenrikyo ang Kanyang katawan pantao noong ika-26 ng Enero sa taong 1887 (Buwan Lunar).

Ang Shinbashira, punong haligi ay nagbigay ng panayam pagkatapos ang maligayang paglilingkod ng Kagura at Teodori, ang Sayaw ng Kumpas ng Kamay. Kabilang sa panayam niya, ay ang kanyang inaasahan sa “Pagtitipon ng mga Yoboku” sa pangalawang taon tungo sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama.

Sa karagdagan, hinikayat niya ang lahat na mas pabilisin isagawa ang mga gawain tungo sa ika-130 Anibersaryo matugunan ang makamagulang na pagmamahal ni Oyasama.