Ang Pagbisita ni Ginoong Daisuke sa Ika- 30 Anibersaryo ng Samahan ng Kabataang Lalake sa Europa

Noong Ika-12 ng Setyembre,  sinalubong ng puno ng Samahan ng Kabataang Lalake ng Europa na si Ginoong Ronald Malbosc ang pangulo ng samahan na si Ginoong Daisuke Nakayama para sa Pangkalahatang Pagtitipon sa ika- 30 Anibersaryo ng pagkakatatag ng samahan. Dito ay nag-sama sama ang 91 na miyembro mula sa ibat-ibang bansa sa Europa. Nang sumunod na araw, ika-13, nagtipon ang mga miyembro ng simbahan sa Europa Mission Center  at dito ay ginanap ang ika- 30 Pag-titipon ng Tenrikyo -Europa.