Pag-kakaisa sa Pag-kilos sa Isang Linggong Kampanya sa Misyonaryong ng lahat ng sangay ng Samahan Kabataang Lalake (Samahang Kabataang Lalake ng Tenri)

Ang Samahang Kabataang Lalake ng Punong Himpilang Simbahan sa pangunguna ng puno ng komite na si Ginoong Nakayama Masanao ay nagsagawa ng Isang Linggong Kampanya sa Misyonaryong Gawain sa lahat ng sangay ng samahan sa buong bansa noong ika- 6 hanggang ika-13 ng Setyembre. Sa panahong ito, ang mga misyonaryo ng bawat sangay , mga Yoboku na nagtatrabaho sa lipunan , mga mag- aaral at iba pa ; at may mga ibat-iba ang posisyon na miyembro ng samahang kabataan ay nagkaisa sa pag-kilos.