Phúc lợi xã hội

Mọi người trên thế giới đều là anh chị em một nhà

Dựa vào sự giảng dạy "Mọi người trên thế giới đều là anh chị em một nhà", "Tôn trọng với nhau, giúp đỡ lẫn nhau", từ xưa đến nay, Đạo Tenrikyo đã và đang đóng góp những hoạt động liên quan tới phúc lợi xã hội. Tiền thân của sự hoạt động phúc lợi xã hội là việc thành lập một trại trẻ mồ côi, Tenrikyo Yotokuin vào năm 1910. Nhân dịp lễ khai trương của cơ sở này, vị Shinbashira đầu tiên làm một bài thơ mang ý nghĩa "Xin hãy nuôi dưỡng các cháu như là con ruột của mình với đầy niềm yêu thương". Và bài thơ ca này đã trở thành một hướng dẫn của các hoạt động phúc lợi xã hội của Đạo này.
Các hoạt động phục lợi xã hội của Đạo này luôn luôn quan tâm các vấn đề xã hội cũng như các vấn đề của thời đại như Cha mẹ nuôi, hiến máu, chăm sóc các bệnh nhân đã bị bệnh phong, tư vấn thiệt hại về rượu v.v... Ngoài ra, vào năm 1980, Đạo Tenrikyo đã thành lập Khoa Hinokishin để đào tạo người truyền đạo có thể giúp đỡ người khác gặp những vấn đề trên người, tin thần và những vấn đề khác.