Sự Giảng dạy của Đạo Tenrikyo

Thần Phụ-Mẫu

Sự giảng dạy của Đạo Tenrikyo được Thần Phụ-Mẫu dạy một cách trục tiếp. Thần Phụ-Mẫu mong muốn cứu vớt tất cả mọi người trên thế giới để thực hiện Đời sống Vui sướng.

Thần Phụ-Mẫu đã sáng tạo con người và thế giới và phù hộ che chở tất cả mọi thứ trên thế giới. Vì Thần Phụ-Mẫu là Thần Nguyên thuỷ của nhân loại nên chúng tôi gọi vị thần này là Thần Phụ-Mẫu và khi cầu nguyện, chúng tôi gọi thần này "Tenri-O-no-Mikoto", tên của Thần Phụ- Mẫu.

Giúp đỡ lẫn nhau như "Anh chị em một nhà"

Thần Phụ-Mẫu sáng tạo con người để theo dõi tất cả mọi người trên thế giới thực hiện Đời sống Vui Sướng.
Trong Đạo Tenrikyo, chúng tôi được dạy rằng: thế giới này là thân xác của Thần. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng sự phù hộ che chở của Thần tràn đầy trên toàn thế giới.
Khi mọi người giúp đỡ lẫn nhau, niềm vui và hạnh phúc sẽ tràn đầy ở xung quanh mình. Đạo Tenrikyo dạy và gọi tình trạng này là "Cứu giúp người khác, bản thân mình được cứu giúp". Để nhận thấy tình trạng Đời sống Vui sướng, chúng ta nên bỏ ích kỷ và hiểu biết: con người là con cái của thần như "tất cả mọi người trên thế giới đều là anh chị em một nhà".

Sự phù hộ che chở theo tấm lòng

Như chúng tôi được dạy rằng: "Thân xác của chúng ta là vật mượn, chỉ có tấm lòng là của riêng mình", chúng tôi coi thân xác của con người không phải là của riêng mình mà là vật Thần cho chúng ta mượn và chỉ có tấm lòng là vật con người có thể sử dụng một cách tự do, theo ý mình. Tất cả mọi thứ, cho dù chúng ta thấy nó may mắn hay không may, được coi là chúng xuất hiện theo cách sử dụng tấm lòng của con người. Chúng được gọi là "Sự phù hộ che chở theo tấm lòng".

Sự dẫn dắt của Thần

Mục đích của Đạo Tenrikyo không thể đạt được bằng cách cầu nguyện để nhận sự phù hộ che chở cho bản thân mình hoặc gia đình của chínn mình. Thay vào đó, mọi tín đồ đang đi đường này tìm cách mang lại niềm vui và hạnh phúc thông quả việc sử dụng tấm lòng của mình theo ý muốn của Thần.
Trên đường đi tới Đời sống Vui sướng, chúng ta có lúc bị bệnh hoặc gặp những khó khăn. Tuy nhiên, bệnh tật hoặc vấn đề khó khăn là sự dẫn dắt của Thần. Qua đó, chúng ta xem lại cách sử dụng tấm lòng của mình để có thể đi tới Đời sống Vui sướng.

Phủi sạch mọi điều xấu trong tấm lòng

Trong buổi Tsutome, tín đồ Đạo Tenrikyo vừa hát vừa nhảy múa tay "Ashiki o harote tasuke tamae Tenri-O-no-Mikoto (Phủi sạch mọi điều xấu, xin cứu vớt cho, Tenri-O-no-Mikoto). Bài hát này biểu hiện thái độ của các tín đồ Đạo Tenrikyo. Chúng tôi cần phải phủi sạch mọi điều xấu, tức là cách sử dụng tấm lòng đi ngược với ý muốn của Thần, trong tấm lòng để có sự phù hộ che chở của Thần. "Ashiki (mọi điều xấu)" được coi là những bụi bẩn trong tấm lòng. Vì chúng là những bụi bẩn nên chúng ta có thể phủi sạch chúng bằng Tsutome để duy trì tâm trạng theo ý muốn của Thần Phụ Mẫu.
Sự giảng dạy của Thần Phụ-Mẫu được truyền bá trên khắp nước Nhật Bản, cũng như ở những nước, khu vực trên thế giới. Bây giờ, trong nước và ngoài nước có 17,000 nhà thờ làm gương, đóng vai trò khuôn mẫu của Đời sống Vui sướng trong các cộng đồng.