Lịch sử của Đạo Tenrikyo và Việc truyền giáo tại nước ngoài

1798

Ngày 18 tháng 4, Oyasama, Giáo tổ của Đạo Tenrikyo, sinh ra ở đời.

Oyasama kết hôn và vào nhà Nakayama, là Nhà Nguyên thuỷ, tức là nơi nhân loại được tạo ra lần đầu tiên.

1838

Ngày 26 tháng 10, lúc 8 giờ sáng, Oyasama đã trở thành Đền thờ Tsukihi và Đạo Tenrikyo ra đời.

Thần Phụ-Mẫu đã gửi lời khải thị thông qua miệng của Oyasama rằng "Ta là Thần Nguyên Thuỷ, Thần Thật Sự. Ngôi nhà này có nhân duyên. Ta giáng hạ xuống đây để cứu vớt mọi người trên thế giới. Ta mong muốn nhận Miki như là Đền thờ Thần". Khi Oyasama đã trở thành Đền Thờ Thần, tâm hồn của Oyasama đã thay đổi thành tâm hồn của Thần Phụ-Mẫu và Oyasama bắt đầu giảng dạy ý muốn của Thần Phụ-Mẫu cho nhân loại.

1840

Oyasama bắt đầu bỏ hết gia tài của cải để bố thí cho người nghèo để sống trong cảnh nghèo nàn cùng khổ.

Thần Phụ-Mẫu cho rằng "hãy đi vào cảnh nghèo nàn". Oyasama dạy rằng khi bỏ sự tham lam về của cải, tâm hồn sẽ trở nên trong sáng và con đường tới Đời sống Vui sướng sẽ mở ra trước mắt của mình một cách tự nhiên.

1854

Oyasama bắt đầu ban cho Obiya Yurushi, Ban phép sinh nở An toàn.

Ban phép sinh nở An toàn được ban cho người có thai tại Jiba Nguyên Thuỷ, là điểm con người được Thần Phụ-Mẫu tạo ra. Sau khi nhận được Ban phép sinh nở An toàn và dựa vào Thần Phụ-Mẫu hoàn toàn, bất cứ phụ nữ nào cũng có thể nhận sự phù hộ che chở khi sinh con.

1864

Việc xây dựng nơi thực hiện Tsutome bắt đầu (việc xây dựng lần đầu tiên của Đạo Tenrikyo).

Việc xây dựng lần đầu tiên được bắt đầu vào năm 1864 và đã hoàn thành vào năm 1865. Oyasama ở phòng phía Bắc của Nơi thực hiện Tsutome này trong vòng 10 năm đến khi Bà chuyển phòng tới nhà ở cổng phía Nam vào năm 1875. Và khi Trụ sở chính Đạo Tenrikyo được thành lập vào năm 1888, một công trình được xây thêm ở phía Nam, Nơi thực hiện Tsutome, và do đó, Jiba đã được ở vị trí trong nhà. Công trình xây dựng này được sử dụng như là Thần điện đến năm 1911. Sau đó, công trình xây dựng này đã được chuyển sang chỗ khác và "Nhà cầu nguyện phía Bắc được xây dựng ở đây.

1866

Oyasama bắt đầu dạy Tsutome.

Tsutome là một nghi thức quan trọng nhất, không thể thiếu được để đi theo con đường Một lòng Cứu vớt. Kagura Tsutome tái hiện sự phù hộ che chở khi Thần Phụ-Mẫu tạo ra nhân loại. Mười người thực hiện được chọn bao quanh Jiba, Kanrodai, diễn tả chân lý về sự phù hộ che chở của Thần Phụ-Mẫu bằng điệu múa tay, nhịp nhàng theo bài ca. Thông qua Kagura Tsutome, chúng ta cầu nguyện thực hiện Đời sống Vui sướng, nhận sự phù hộ che chở của Thần và thế giới được xây lại thành thế giới Đời sống Vui sướng.

1875

Oyasama xác định chỗ Jiba.

Jiba là một điểm nhân loại được tạo ra. Chúng tôi gọi điểm đó là Jiba, như là quê hương của toàn nhân loại. Khu vực xung quanh Jiba được coi là "Quê hương của Phụ-Mẫu, Oyasato". Thần Phụ-Mẫu ngụ ở Jiba và tên của Thần Phụ-Mẫu "Tenri-O-no-Mikoto" được đặt cho Jiba.

1880

Tsutome lần đầu tiên được thực hiện với tất cả các nhạc cụ.

1887

Ngày 26 tháng 1, Oyasama đã ẩn mình.

Sau khi ẩn mình, Oyasama vẫn còn tồn tại trên thế giới, làm việc và dẫn dắt nhân loại để hướng tới Đời sống Vui sướng. Linh hồn của Oyasama vinh viễn tồn tại ở Ngôi nhà Nguyên Thuỷ. Nhờ chân lý vẫn còn tồn tại, Oyasama ban cho chúng ta chân lý Sazuke và Ban phép Sinh nở An toàn.

1888

Giáo hội Tenri trực thuộc Đạo Thần được thành lập.

Ngày 26 tháng 1, Lễ kỷ niệm 1 năm của Oyasama được tổ chức. Trong khi nghi thức được thực hành, những cảnh sát đến ở đó và giải tán mọi tín đồ tham dự buổi lễ. Do sự kiện này, mọi tín đồ thấy rằng cần phải xin phép tín ngưỡng của mình theo pháp luật, là việc không thể thiếu được. Vào năm đó, vị Shinbashira đầu tiên nhận được sự giúp đỡ của Thần Đạo, đưa ra các giấy tờ xin phép thành lập giáo hội của Đạo Tenrikyo. Sau đó, chính phủ cho phép thành lập giáo hội Tenri.

1893

một số tín đồ sang bản đảo Triều Tiên. Đây là việc truyền giáo đầu tiên tại nước ngoài trong lịch sử Đạo Tenrikyo.

1897

Ngày 12 tháng 9, Giáo hội Tenri Đài Trung được thành lập tại Đài Loan.

1908

Đạo Tenrikyo được công nhận độc lập từ Thần Đạo.

Ngày 27 tháng 1 năm 1934, Trụ sở truyền giáo tại Mỹ được thành lập.

1934

Ngày 27 tháng 1, Trụ sở truyền giáo tại Mỹ được thành lập.

1945

Phong trào cuộc Phục hồi (về sự giảng dạy, giáo lý...) được bắt đầu.

Vào năm 1939, Trụ sở chính Đạo Tenrikyo đã thay đổi một số giáo lý và nghi thức. Tuy nhiên, trên thực tế, Đạo Tenrikyo đã đành phải thay đổi các giáo lý,do sự yêu cầu của chính phủ.
Ngày 15 tháng 8 năm 1945, sau chiến tranh thế giới thứ 2, vị Shinbashira thứ 2 đã công bố việc Phục hồi về giáo lý và Tsutome. Việc "Phục hồi" này nhằm quay trở lại nguồn gốc của sự giảng dạy và xây dựng tín ngưỡng dựa vào ý muốn của Oyasama.

1951

Ngày 31 tháng 7, Trụ sở truyền giáo tại Braxin được thành lập.

1952

Ngày 1 tháng 1, Bộ Truyền giáo nước ngoài được thành lập.

1954

Ngày 26 tháng 1, Trụ sở Truyền giáo tại Hawaii được thành lập.

1966

Ngày 24 tháng 2, Trung tâm Truyền giáo tại Nepal được thành lập.

1970

Ngày 22 tháng 7, Trung tâm Truyền giáo tại Pari được thành lập.

1972

Ngày 8 tháng 3, Trung tâm Truyền giáo tại Colombia được thành lập. Sau đó, ngày 18 tháng 4, Trung tâm Truyền giáo tại Singapore được thành lập.

1977

Ngày 22 tháng 1, Trung tâm Truyền giáo New York được thành lập.

1978

Ngày 8 tháng 10, Trung tâm Truyền giáo Hồng Kông được thành lập.

1982

Ngày 10 tháng 5, Trung tâm Truyền giáo Thái được thành lập.

1985

Ngày 5 tháng 5, Trung tâm Truyền giáo Mexico được thành lập. Sau đó, Trung tâm Truyền giáo Indonesia và Trung tâm Truyền giáo Filippines đều được thành lập.

1997

Ngày 26 tháng 7, Trung tâm Truyền giáo Oceania được thành lập.

2000

Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Truyền giáo nước Anh được thành lập.