Giáo dục

Đào tạo nguồn nhân lực xây dựng Thế giới Đời sống Vui sướng

Trường Đại học Tư thục Tenri

Trường Đại Học Tư Thục Tenri có các trường học từ mẫu giáo đến bậc đại học. Các trường đều có chương trình đào tạo theo Luật - Giáo dục Cơ bản và Luật Giáo dục Trường học, cũng như tiến hành đào tạo dựa trên giáo lý Đạo Tenrikyo. Mục tiêu của các trường học là đào tạo nguồn nhân lực đóng góp việc xây dựng thế giới "Đời sống Vui sướng".

Trường Đạo Tenrikyo

Trường Đạo Tenrikyo được thành lập vào năm 1900. Hiện có hai chương trình đào tạo: Khoa chính thức (chương trình nghiên cứu và chương trình thực hành) và Khoa phổ thông.

Viện Ngôn ngữ Đạo Tenrikyo (Tenrikyo Language Institute:TLI)

Viện Ngôn ngữ Đạo Tenrikyo được thành lập vào năm 1994 để đào tạo nguồn nhân lực đóng góp việc truyền giáo của Đao Tenrikyo tại nước ngoài. TLI có hai chương trình đào tạo: Khoa tiếng Nhật và Khoa Oyasato Fusekomi.

Danh sách các trường Tenri