ओशिअनिया प्रचार केन्द्र स्थापनाको २० औं वार्षिकोत्सव समारोह

2017-10-10

सिन्बासिराज्यू तथा हारुएज्यूका समुपस्थितिमा ताइवाङ महा प्रचार केन्द्रको १५औं प्रमुखका पद-ग्रहण समारोह सम्पन्न

2017-10-10

दाइसुकेज्यूको समुपस्थितिमा तेन्रिक्यो युवा सङ्गठनअन्तर्गत हावाइ स्थानीय युवा सङ्गठनको ६० औं बृहत-भेला सम्पन्न

2017-08-03

तेन्रिक्यो १८० वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय हिनोकिसिन दिवस सम्पन्न

2017-08-03

महिला सङ्गठनको ९९ औं बृहत-भेला सम्पन्न

2017-08-03

तेन्रिक्यो १८० वर्षको ओयासामाको जन्मोत्सव पूजा

2017-08-03

तेन्रिक्यो १८० वर्षको वसन्तकालीन विद्यार्थीहरूका लागि जिबा तीर्थ यात्रा कार्यक्रम सम्पन्न

2017-08-02

तेन्रिक्यो भाषा विद्यालयका दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

2017-08-02

विद्यार्थीहरूलको प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्व-विद्यालय स्तर सम्पन्न

2017-08-02

दाइसुके नाकायामाज्यू तथा नोबुए कामिकावाज्यूको शुभ वाग्दान सम्पन्न

2017-04-26