Logo Lễ kỷ niệm 140 năm của Oyasama

2022年11月17日

Trụ sở chính Đạo Tenrikyo phát biểu Logo Lễ kỷ niệm 140 năm của Oyasama.

Logo Lễ kỷ niệm 140 năm(ve)