สหรัฐอเมริกา (New York)

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งนครนิวยอร์ก

ADDRESS: 42-19 147th St., Flushing, NY 11355 U.S.A.
Phone: (718) 359-2426 (Country Code +1)
Fax: (718) 461-2688 (Country Code +1)
Website

ศูนย์วัฒนธรรมเทนรีแห่งนครนิวยอร์ก

ADDRESS: 43A W.13th St, New York, NY 10011 U.S.A
Phone: (212) 645-2800 (Country Code +1)
Website