ความจริงใจของผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ส่งไปยังพื้นที่ประสบภัย

    หนึ่งปีผ่านไปหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในภาคโทโฮคุประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ประสบภัยที่มีอากาศหนาวเหน็บยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และการบูรณะฟื้นฟูต่อไปอย่างจริงจัง
    เมื่อวันที่ 30 และ 31 มกราคมที่ผ่านมา นายซุซุมุ ฮารุโนะ หัวหน้าสำนักงาน “ศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภาคโทโฮคุ” (โดยมีนายโยชิตะโร อุเอะดะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ศาสนาเทนรีเคียว เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการฯ) ได้ไปเยือนศาลากลางจังหวัดฟุกุชิมะและจังหวัดอิบะระกิ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์รั่วไหล และได้มอบเงินจำนวน 120 ล้านเยน (ประมาณ 44 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคมาจากผู้เลื่อมใสศรัทธาในทั่วประเทศ
    ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ยอดเงินบริจาคและเงินช่วยเหลือที่ได้ส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450 ล้านเยน (ประมาณ 166 ล้านบาท)