พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนริศักราช 175

    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2012 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนริศักราช 175 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ในนามซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี
    ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศเป็นจำนวนประมาณ 68,000 คน ได้มารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลางฯ เพื่อที่จะเข้าร่วมนมัสการใหญ่ในวันนี้