งานเลี้ยง “เซะชิ“

 

    ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น ในระหว่างนี้ มีผู้คนกลับมาเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 7 หมื่น 7 พันคน

    งานเลี้ยง “เซะชิ” คือ งานเลี้ยงซุปใส่โมจิปิ้ง ซึ่งโมจินั้นเป็นโมจิที่ส่งมาจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในพิธีนมัสการวันขึ้นปีใหม่ ณ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานกว่า 1 ศตวรรษ นับตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่