คำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

    ในปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ในหนทางแห่งการมุ่งไปสู่การช่วยเหลือ ถึงแม้ว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน จะมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ในปีนี้ก็อยากขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการก้าวไปสู่การช่วยเหลือในทั่วโลก สืบต่อความตั้งใจของบรรพบุรุษในหนทางสายนี้ พยายามเจริญรอยตามแบบอย่างของโอะยะซะมะ พระแม่ศาสดาเจ้า ด้วยจิตใจที่ยึดมั่นและมุ่งสู่พระผู้เป็นเจ้า
    สำหรับพวกเราผู้เลื่อมใสศรัทธาในหนทางสายนี้ ในแต่ละวันการใส่ใจเรียนรู้ในคำสอน และปฏิบัติฮิโนะคิซิง พร้อมทั้งคอยยื่นมือให้การช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก เพื่อที่จะได้พากันก้าวไปสู่โลกแห่งความผาสุกเบิกบานใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้จึงอยากขอให้ได้ทบทวนและกำหนดจิตใจของแต่ละคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง พยายามมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันด้วยความห้าวหาญ เพื่อให้สมดั่งพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

เซ็งจิ นะคะยะมะ ในนาม ซิมบะซิระ
วันที่ 1 มกราคม เทนรีศักราช 175