สัมมนา ณ ยูกันดา ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา กองการต่างประเทศ ศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับศาสนาเทนรีเคียว ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่สาธารณรัฐยูกันดา ทวีปแอฟริกา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้สำนวน 31 คน