วันแห่งการไตร่ตรอง เสวนา และภาวนาเพื่อสันติภาพ และความยุติธรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2011 ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ได้จัดงาน “วันแห่งการไตร่ตรอง เสวนา และภาวนาเพื่อสันติภาพ และความยุติธรรม” ที่เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้ส่งตัวแทน 4 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้