พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง เทนรีศักราช 174

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2011 เป็นปีที่ 174 นับตั้งแต่วันดั้งเดิมที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ในนามซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี
ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศเป็นจำนวนประมาณ 8 หมื่นคน ได้มารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลางฯ เพื่อที่จะเข้าร่วมนมัสการใหญ่ในวันนี้