ชมรมดนตรี กะงะคุ มหาวิทยาลัยเทนริ เดินทางไปบรรเลงที่ยุโรป

เมื่อวันที่ 6 ถึงวันที่ 18 เดือนกันยายน ชมรมดนตรี กะงะคุ มหาวิทยาลัยเทนริ ได้ไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ
ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีกะงะคุในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งหมด 1,500 กว่าคน