การประชุมนานาชาติว่าด้วยการอธิษฐานเพื่อสันติสุข

เมื่อวันที่ 11 ถึง 13 กันยายน Community of Sant’ Egidio ได้ร่วมกับ The Archdiocese of Munich and Freising จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการอธิษฐานเพื่อสันติสุข (International meeting of prayer for peace) ขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยมีนักบวชของศาสนาต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมการประชุม และทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวก็ได้ส่งตัวแทน 7 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย